Gå til indhold

Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indberetninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse. Oplysningerne for perioden 1. maj 2022 til 31. oktober 2023 fremgår af tabellerne nedenfor.


Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen, for perioden 1. maj 2023 – 31. oktober 2023

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
13 1

13

0

Mistanke om inddragelse af usaglige hensyn ved udnævnelser og tildeling af løntillæg.

 


Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen, for perioden 1. november 2022 – 30. april 2023

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
14 2*

13

0

Mistanke om uberettiget udnævnelse.

Mistanke om overtrædelse af udbudsregler-ne.

* Heraf er én realitetsbehandlet indberetning afvist. Den anden indberetning er fortsat under realitetsbehandling.


Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen, for perioden 1. maj 2022 – 31. oktober 2022

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
5 0

5

0 -


Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen, for perioden 1. november 2021 - 30. april 2022

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
8 0

8

0 -

 

 


Kilde: Skatteforvaltningen.