Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten: Klage over afgørelsen eller kritisere sagsbehandlingen.