Gå til indhold

At arbejde hos os

Administrations- og Servicestyrelsen understøtter hele Skatteministeriets koncern med service af høj kvalitet og effektiv administration. Som ansat hos os bliver du en del af en uformel arbejdskultur med høj faglighed og mulighed for stærke relationer på tværs.

Understøt en stor koncern

Skatteministeriets koncern udvikler sig i disse år. Der er brug for gode folk i hele landet, og dem har vi ansvar for at rekruttere og sætte rammer for. Vi understøtter hele koncernen med vores højt specialiserede fagligheder fra HR juristerne til økonomerne, fra arkitekterne til udviklingskonsulenterne. Vi er ansvarlige for at få dygtige mennesker ombord på en god måde og sikre ordentlige forhold for medarbejdernes arbejdsliv. Vi bidrager til at styrke den samlede skattekoncern ved at sikre, at vi på tværs af styrelserne har de bedste forudsætninger hvad enten det drejer sig om ansættelsesret eller hæve sænke borde.

Skab værdi for andre

Vi går mere end almindeligt op i at skabe værdi for andre. For os handler det om, at vores kolleger får større arbejdsglæde og bedre kan gøre en forskel med deres arbejde, når vi er en del af ligningen. Vi styrker koncernen ved at levere den faglige service og administrative hjælp, styrelserne har brug for. Vi opbygger stærke relationer på tværs, er proaktive og gode til at finde løsninger.

Arbejd i et tværfagligt miljø

I vores optik er samarbejde nøglen til at lykkes. Vi løser problemer sammen og betragter Administrations- og Servicestyrelsen som et samlet hold af faglige specialister på alle felter. Vi er hinandens bedste sparringspartnere og ved, at vi kun lykkes, når vi arbejder tæt sammen. Vi er drevet af fælles mål og opfatter vores arbejdskultur som fagligt stærk, effektiv og uformel. Det er let at blive en del af vores fællesskab.

Få ansvar fra start 

Kernen i vores arbejde er at få mennesker til at trives og yde deres bedste. Derfor har vi selv vide rammer for at udvikle os, skærpe vores faglighed og blive dygtigere. Hos Administrations- og Servicestyrelsen får du hurtigt ansvar for og ind fl ydelse på dit eget arbejde. Du udvikler dig og udbygger hele tiden din faglige værktøjskasse. Alt hos os handler om at sørge for rammen for, at vores kolleger i hele forvaltningen kan lykkes med at gøre en forskel. Velkommen til Administrations- og Servicestyrelsen - vi sørger for rammen.