Gå til indhold

Jeanne arbejder tæt på beslutningsprocesserne

Det er vigtigt for Jeanne, at hendes arbejde er med til at løfte en samfundsopgave. Derfor vidste hun, at hun ville arbejde i den offentlige sektor, tæt på de politiske beslutninger.
Jeanne Louise Hymøller

Jeanne Louise Hymøller

Fagområde: Sekretariatsbetjening
Uddannelse: Kandidat i Statskundskab

I Ledelsessekretariatet arbejder Jeanne tæt på direktionen og beslutningsarbejdet i Administrations- og Servicestyrelsen. Her hjælper hun blandt andet med at kvalitetssikre og holde snor i beslutningsprocesserne, sparre med ledelsen og sørge for, at sager til direktionen bliver ordentligt belyst.

- Noget af det jeg rigtig godt kan lide ved min rolle i Ledelsessekretariatet, er at være tæt på beslutningsprocesserne, og at jeg har mange snitflader både op mod direktionen, ud mod resten af styrelsen, men også til de øvrige styrelser i Skatteministeriets koncern.

Jeanne har lige så længe hun kan huske været interesseret i politik og samfundsforhold. Det førte hende til statskundskabsstudiet, hvor hun sideløbende havde studiejobs i forskellige kommuner.

- Som fuldmægtig i Ledelsessekretariatet ser jeg på nært hold hvordan beslutninger på det politiske niveau bliver bearbejdet i direktionen og udmøntet i det arbejde, vi laver i vores styrelse. Så bliver det tydeligt, at vi er med til at løse en samfundsopgave og at vores arbejde giver værdi.

Den lille, hemmelige styrelse

Administrations- og Servicestyrelsen er en mindre styrelse, som arbejder i kulissen og sørger for, at der er styr på rammen, så departementet og de andre styrelser i koncernen kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Vores arbejde handler om alt fra bygninger, kantinedrift og indkøb af skriveborde til rekrutteringer og lønrefusion under barsel. Man kan sige, vi har en slags stabsfunktion for de øvrige styrelser, mens Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion, der understøtter resten af Administrations- og Servicestyrelsen.

- Jeg tror vores lille størrelse er noget af det, der er med til, at kulturen i vores styrelse er meget uformel. Det er fx helt legalt at gå ind i direktionslokalet og vende en sag uden at have en aftale. Og det gør det også muligt for os at samle alle medarbejdere til ADST-seminar for styrelsen.

Ud over arbejdet for direktionen løser Jeanne og hendes kollegaer i Ledelsessekretariatet også forskellige opgaver med projekter, intern kommunikation og pressehåndtering og udarbejder retningslinjer og notater til diverse mødefora i Administrations- og Servicestyrelsen.

- I mit kontor har vi en stærk samarbejdskultur og er rigtig gode til at arbejde sammen på kryds og tværs. Vi understøtter hinanden og vi har en stor indsigt i hinandens opgaver. Det betyder, at vi hurtigt kan tage over, hvis en kollega har brug for det.

- Jeg er rigtig glad for mine kollegaer. Vi har det sjovt, og det har en enormt stor betydning for, hvordan det er at gå på arbejde hver dag. Det er noget, jeg synes vi prioriterer i mit kontor, men også på tværs af hele styrelsen.